GENERATOR AUTOMATISCH STARTEN

In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn dat na uitval van de bronvoeding direct een alternatieve voeding beschikbaar is, bv doormiddel van een generator.

I.c.m. een transfer switch is het mogelijk deze automatisch te starten, er kan dan ondermeer gekozen worden om de gebruikers direct van voeding te voorzien of gebruik te maken van een omschakel vertraging en/of GSM communicatie.

Voorbeeld: woonhuis waarbij wegvallen netvoeding generator automatisch zal starten

schema generator automatisch starten

Het omschakel systeem en de generator worden in dit geval na de hoofdzekering en verbruiksmeter, maar voor de huiszekeringen geplaatst. Op deze manier wordt de gebruikszekerheid van de installatie gegarandeerd.

Er is een transfer switch beschikbaar om de generator automatisch te starten voor 1 en 3 fase NET / generator aansluitingen.

Opties voor het automatisch starten van een generator

Een aantal opties beschikbaar voor het automatisch starten van een generator zijn ondermeer vertraging voor het inschakelen van de belasting of starten van de generator bij een bepaalde stroom afname.

Vertraging voor het inschakelen van de belasting

Na het automatisch starten van een generator is het misschien niet gewenst de generator in koude toestand te belasten meer eerst op temperatuur te laten komen. De transfer switch kan desgewenst met een tijdvertraging worden uitgerust, waar naar eigen inzicht het inschakelen van de belasting kan worden vertraagt van 0 ... 30min.

Generator automatisch starten bij bepalde stroom afname

Ook bestaat de mogelijkheid om een generator te starten bij een bepaalde stroom afname. Generator zal starten bij een stroom afname van 0 ... max. A (variabel instelbaar) en zal na een bepaalde tijdsduur waarbij geen stroom word afgenomen weer uitschakelen.

Klik hier om een offerte te ontvangen voor een transfer switch.