DISCLAIMER

LET OP: een elektrotechnische installatie dient ten alle tijden te worden geïnstalleerd / aangepast door een gediplomeerd persoon. Deze zal zich ten alle tijden houden aan de dan geldende normen / wet en regelgeving.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer, privacy verklaring en algemene voorwaarden van transfer-switch.nl.

De inhoud van deze site is met zorg en naar beste weten samengesteld. Echter kan transfer-switch.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onvolkomenheden in de inhoud van deze site of het niet beschikbaar zijn van de site.

Transfer-switch.nl staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden waarnaar doormiddel van hyperlinks wordt verwezen of van sites van derden die verwijzen naar deze site.

Alle rechten zijn voorbehouden aan transfer-switch.nl.